گروه کشت وصنعت هانیس فارس باماموريت حفظ کالای ایرانی و انتقال نسل به نسل اين مهم در سال ۱۳۷۹ پا به عرصه توليد کشورنهاد و پس از دو دهه تلاش صادقانه در اين زمينه،اکنون پيشرو توليد انواع خرما به صورت تخصصی و مواد غذایی در ايران مي باشد و افتخار توليد سبد کاملي از محصولات مواد غذاييرا داراست:

ما با تکيه بر ارزشهاي والاي سازماني خود با الهام از سيستم هاي مديريت کيفيتISO 9001:2008و ايمني و بهداشت مواد غذايي  HACCP، استاندارد مديريت ايمني صنعت غذا،۲۲۰۰۰:۲۰۰۵ ISOمتعهد مي گرديم با بکارگيري اين استانداردها و سايرالزامات قانوني و سازماني،کليه فرآيند هاي سازمانی را تحت کنترل قراردهيم و بهبود مستمر را سرلوحه امور قرار داده و با هدف،افزايش اثر بخشي اين سيستم ها، دائما آنها را مورد بازنگری قرار دهیم.

و نظر به اينکه اين استاندارد ها حداقل هاي لازم کار را نمايش مي دهند، ما علاوه بر آنها،حرکت بهسوي تعالي سازمان با توجه بهجايزه واحد برتر غذایی  را بر خود واجبمي دانيم.

ما جهت رسيدن به چشم انداز خود استراتژيهاي زير را سرلوحه کار خود قرار داده ايم:

حفظ و ارتقاء سطح کيفيت وسلامت محصولات و تضمین ایمنی مواد غذایی جهت رضايتمندي هرچه بيشتر مشتريان

حفظ و صيانت از نيروهاي انساني و توسعه کيفي اين منابع به عنوان چشمه هاي جوشان خلاقيت و نو آوري

رعایت الزامات قانونی و احترام به مشتري با درک عميق نياز هايشان و ارائه محصول با توجه به خواست آنان

باور بهبود مستمر درکليه فرايندها

افزايش تنوع و نوآوري در سبد محصولات و همچنين دستيابي به سهم بيشتر در بازار داخلي ، منطقه ايي و جهاني

ایجاد ، اجرا و نگهداری ارتباطات درون سازمانی با کارکنان و برون سازمانی اثر بخش با تامین کنندگان و پیمانکاران، مشتریان، مراجع قانونی و سایر سازمانهای اثر بخش بر روی سیستم ایمنی غذا

اجراي اين تصميم، همفکري و همکاري تمامي سطوح مختلف سازمان را مي طلبد دراين راستا، از کليههمکاران انتظار داشته با درک صحيح خط مشي ، خود را مسئول کيفيت، ايمني و بهداشت محصولاتدانسته و در جهت اجراي موثر آن همکاری لازم را با نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت وایمنی مواد غذاییداشته باشند . این خط مشی درصورت نیاز در جلسات بازنگری مدیریت مورد بازنگریقرار خواهد گرفت.