انواع میوه جات صادراتی

 

بسته بندی های 1- 3- 5- 7 -10 کیلوگرم

سیب قرمز ، سیب زرد ، کیوی ، پرتغال …